Privacitat de DadesDurant el procés de compra es demanen un seguit de dades i informació personal imprescindible per oferir un bon servei. Aquestes dades es tracten segons la legislació vigent de protecció i confidencialitat en el tractament de dades de caràcter personal. D'acord amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i la seva normativa de desplegament.

Les dades personals que es facilitin en el formulari de la web seran objecte de tractament i s'inclouran en un fitxer informatitzat. D'aquesta manera es podran utilitzar les dades de contacte per poder informar a clients sobre els canvis d'estat o incidències que puguin sorgir en el tractament de les seves comandes.

Només s'enviarà informació dels nostres productes a aquelles persones que es donin d'alta a la nostra newsletter o que hagin sol·licitat vigilar un producte. En qualsevol moment es podrà donar de baixa d'aquests dos serveis.

No es cediran, ni vendran, ni llogaran les dades personals dels usuaris a cap empresa o entitat pública o privada sense el consentiment del titular de les dades.

Si la persona interessada vol fer qualsevol aclariment sobre la confidencialitat o el tractament que reben les seves dades, o bé si desitja exercir algun dels drets d'informació, oposició, accés, rectificació i cancel·lació que legalment li corresponen, pot posar-se en contacte amb nosaltres.Rauxa Catalana: © 2010-2018 Tots Els Drets Reservats - Text Legal Tots els preus contenen l'IVA - Webs del grup: Lcs Clauers