El catalanisme polític

125 anys anteposant l'interès d'Espanya a les necessitats de Catalunya

6,00€

[Autor: Joan Ventura | Editorial: Edi·thot | 64 pàgines | 14,7 X 21 Cm | Edició: 2012 ]
Quan una cosa se'ns fa insuportable, els catalans pronunciem un sonor "ja n'hi ha prou!"

Ja n'hi ha prou... d'anar amb el lliri a la mà, intentant acords impossibles amb una Espanya (Castella) que es creu pertànyer a una raça superior escollida per la providència.

Ja ni ha prou... d'aspirar a un federalisme impossible que, després de 125 anys d'intentar-ho, no ha anat més enllà d'un règim autonòmic aigualit, que ha estat constantment mediatitzat per l'afany centralista del govern de l'estat espanyol, tant si és de dretes com d'esquerres.

Ja n'hi ha prou... de voler fer creure al poble català que la solució dels problemes de Catalunya passa per ajudar primer a resoldre els de l'estat espanyol —que són endèmics i impossible de solucionar—, quan la realitat és totalment a la inversa.

Ja n'hi ha prou... d'anteposar els interessos de partit per davant dels interessos de Catalunya mitjançat una política col·laboracionista que l'única cosa que aconseguirà serà enfonsar la nació catalana fins a portar-la a la desaparició total.´

JA N’HI HA PROU! és una col·lecció de breviaris de lectura fàcil i amena, escrits amb un llenguatge directe, sense filigranes literàries, que pretenen, pel que fa a la relació entre Catalunya i l’estat espanyol, posar de manifest un seguit d'anomalies que pel fet que són d'allò més elemental, i perpetuades en el temps, moltes vegades ens passen desapercebudes perquè les tenim fatalment assumides. Conseqüentment, aquesta mancança de visió de la realitat no permet a molts catalans tenir una idea nítida de les nefastes conseqüències que comporta per a Catalunya la pertinença, més aviat submissió, a un estat que no ens estima, però ens explota de manera miserable.

La Meva Compra

El catalanisme polític

6,00€

Quantitat:Rauxa Catalana: © 2010-2018 Tots Els Drets Reservats - Text Legal Tots els preus contenen l'IVA - Webs del grup: Lcs Clauers