Crit de pàtria
Des del fons de ses entranyes
Catalunya s'ha queixat:
per vilatges i muntanyes
amb ves mascle t'ha cridat,
oh Llibertat!

Amb constància i saviesa
la llar nostra irem refent:
des del cim de sa grandesa
direm forts, de cara al vent:
"Tomba, ponent!"

Si no minven els agravis
bregarem sense descans:
bastarà el record dels avis
per fê'ns créixer com gegants.
Fora tirans!


Emili Guanyabéns i Jané (1860-1941)Rauxa Catalana: © 2010-2018 Tots Els Drets Reservats - Text Legal Tots els preus contenen l'IVA - Webs del grup: Lcs Clauers